پارک بازاریابی ایران

بانک اطلاعات ساختمان ( اطلاعات بروز ساختمان های در حال ساخت استان تهران )

Untitled-1phone

د

د

—————————————————————————————

در یک نگاه ( بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت تهران )

کاملترین بانک اطلاعات ساختمان (بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت ) شامل سازندگان ساختمان و ساختمان های مناطق ۲۲ گانه تهران هستند که به تازگی وارد مرحله نازک کاری شده اند. این اطلاعات علاوه بر پروژه های مشاوره بازاریابی پارک بازاریابی ایران ، به منظور بهره برداری شرکت ها و اصناف با محوریت اطلاعات زیر عرضه می گردد:

  • نام سازندهنمونه اطلاعات تحقیقات بازار
  • شماره تماس مستقیم ( لیست شماره موبایل سازندگان )
  • متراژ زیربنا
  • آدرس دقیق (با تفکیک منطقه)
  • کاربری ساختمان
  • تعداد واحد
  • برخی دیگر جزئیات (در صورت نیاز با ما تماس بگیرید)

بهره برداران بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت

  • تولید کنندگان و وارد کنندگان مصالح و متریال ساختمانی
  • شرکت های ارائه کننده خدمات به سازندگان ساختمان

ضمانت اطلاعات

امکان ارائه رایگان اطلاعات به صورت نمونه ، مهم ترین ضمانت سلامت و به روز بودن اطلاعات می باشد.

مبلغ بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت :

ارزش اطلاعات به تفکیک مناطق می باشد. مبلغ بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت بدین شرح می باشد:

توجه : آیا امکان تشخیص مرحله ساخت میسر است؟

برخی شرکت ها مدعی آن هستند که امکان ارائه بانک اطلاعات ساختمان ها به تفکیک مرحله ساخت در مرحله نازک کاری می باشند. اما با توجه به تحقیقات صورت پذیرفته این امر امکان پذیر نیست. زیرا طی چند سال اخیر روش های ساخت تغییر نموده و مراحل نازک کاری ، ترتیب مشخصی را دنبال نمی نمایند. به عنوان مثال در زمانی که شخصی پوشش کف ساختمان را نصب می نماید، فرد دیگری مشغول کار در سقف است و یا آنکه برخی واحدها زودتر اتمام یافته و در حال نصب کابینت هستند. بنابراین تنها اطلاعاتی که به صورت دقیق میسر می باشد ، آن است که سازندگان در چه تاریخی وارد مرحله نازک کاری شده اند و نه بیشتر.

منابع گردآوری

دپارتمان تحقیقات بازار پارک بازاریابی ایران کلیه منابع و اطلاعات خود را از سازمان های سازمان توسعه تجارت ، مرکز ملی ساختمان ، وزارت صنعت معدن تجارت ، وزارت راه و شهرسازی ، اتحادیه ها ، مرکز ملی آمار و تحقیقات میدانی گردآوری می نماید.

کاربرد بانک اطلاعات ساختمان های تهران -” در حال ساخت “

امروزه صنعت ساختمان نیز متاثر از تحولات تکنولوژیکی از فرآیندهای سنتی ساخت فاصله گرفته و فعالیت همزمان پیمانکاران مختلف در مراحل ساخت، شاهدی بر این مدعی است. بدون تردید انتظار برای رسیدن به مراحل مختلف ساخت برای هر فعال این صنعت مساوی با از دست رفتن فرصت های طلایی می باشد.

لذا با توجه به آنکه نقش صاحبان حرفه در ایجاد و دوام صنعت ساختمان انکار ناپذیر می باشد و از آنجا که حداقل بیش از ۶۰ درصد هزینه های ساخت به مراحل نازک کاری اختصاص می یابد این اطلاعات به منظور هدایت صحیح و کاربردی صاحبان صنایع ، حرفه ها ، شرکت ها ، تجار و پیمانکاران فعال در این صنعت و در راستای ارائه اطلاعات صحیح و به روز، با تکیه بر دانش فنی مهندسان و تحقیقات میدانی دقیق اقدام به ارائه اطلاعات ساختمان نموده است.

 بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت استان تهران در پارک بازاریابی ایران به صورت سیستماتیک گردآوری و به روز رسانی می گردد.

کاملترین بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت استان تهران