ژانویه 27, 2020

تفاوت تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی چیست؟

تحقیقات بازاریابی و تحقیقات بازار دو محتوا و موضوع می باشند که با وجود تمایز و تفاوت در ماهیت آن ها ، هم زمان در اغلب […]
ژانویه 27, 2020

راهکارهای یافتن مشتری در کسب و کارهای جدید

در هر کسب و کاری که آغاز کرده باشید نقش مشتریان یک نقش محوری و اصلی در آن خواهد بود. علاوه بر اینکه باید به مسائلی […]
ژانویه 27, 2020

روش مصاحبه نردبانی در تحقیقات بازار به چه معنی است؟

افرادی که در زمینه بازاریابی فعالیت دارند ، الگویی را طراحی کرده اند که از طریق آن به انگیزه خرید مشتریان و ارزشهای به دست آمده […]
ژانویه 27, 2020

چگونه تحقیقات بازار انجام دهیم

از طریق تحقیقات بازار می توان به موارد زیر پی برد:
ژانویه 27, 2020

راهنمای تجارت با شرکت های آرژانتینی

آرژانتین کشوری در نیمکره جنوبی و در آمریکای جنوبی قرار دارد.
ژانویه 27, 2020

چرا باید تحقیقات بازار انجام شود؟

انجام تحقیقات بازار ، کار دشواری است و همین دلیل مهمی است برای اینکه چرا بسیاری از افراد تمایلی به انجام این تحقیق ندارند.
ژانویه 26, 2020

تحقیقات بازاریابی لوازم یدکی و قطعات خودرو

ارائه خدمات تحقیقات بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو از سال ۱۳۸۷ تاکنون در پارک بازاریابی ایران انجام شده است.
ژانویه 25, 2020

بازارشناسی چیست

بازارشناسی دانشی نوین در حوزه ی شناسایی و بررسی مشخصه ها و خصیصه های جمعیتی ، جفرافیائی ، فرهنگی ، اقلیمی ، سیاسی ، بهداشتی ، […]
ژانویه 25, 2020

پرسشنامه تحقیقات بازاریابی

پرسشنامه تحقیقات بازاریابی
تحقیقات بازاریابی