پارک بازاریابی ایران

مواد اولیه

تحقیقات بازاریابی مواد اولیه

تحقیقات بازاریابی مواد اولیه توسط مشاورین پارک بازاریابی ایران

تحقیقات بازاریابی که مربوط به مواد اولیه می شود، همه مراحل تحقیقات بازاریابی را نیاز ندارد. بدین معنا که اطلاعات تصمیم ساز بیشتر از طریق تحقیقات بازاریابی کیفی حاصل می گردد و نیازی به تحقیقات پرسشنامه ای نیست. در ابتدا تحقیقات کتابخانه ای را مطابق معمول انجام می دهیم، سپس تحقیقات کیفی به منظور شناسایی دقیق شاخص های خرید، شناسایی و نحوه فعالیت افراد و شرکت های دارای برند در صنعت از لحاظ ابزارها و آمیخته های بازاریابی بررسی می شوند. شرکت هایی که قصد دارند جزو تأمین کنندگان یک صنف یا صنعت  باشند، باید روال و فرایند خرید تیم های کارشناسی یا مسئولین خرید شرکت ها را بشناسند.

از جمله مواردی که باید طی تحقیقات بازاریابی مشخص گردد، شاخص هایی است موجب اطمینان و اعتماد مشتریان می گردد. این شاخص های طی مصاحبه های عمیق با مشتریان بالقوه و همچنین مدیران خرید شرکت های دولتی و خصوصی مشخص می گردد. در نظر داشته باشید که استراتژی بازاریابی که برای تأمین کنندگان مواد اولیه در نظر گرفته می شود، بر اساس بازاریابی رابطه مند است فلذا وجود اعتماد و اعتبار در آن جزو موارد غیرقابل چشم پوشی است. مشاورین پارک بازاریابی ایران بر اساس تحقیقات به عمل آمده، نحوه کسب اعتبار و اعتماد از نگاه مخاطبین را شناسایی و ارائه خواهند نمود.

روش های معمول تحقیقات بازاریابی کیفی شامل مصاحبه‌ عمیق، گروه کانون، تکنیک‌های فرافکن، طوفان مغزی و مشاهده است. از میان این روش ها، گروه کانون و مصاحبه عمیق توسط افراد خبره کاربرد بیشتری دارد.

تاکنون تحقیقات بازاریابی به صورت کامل برای شرکت های زیر توسط محققان و مشاورین پارک بازاریابی ایران صورت پذیرفته است:

لیان گلچین جنوب

تیوا

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاورین ارشد پارک بازاریابی ایران تماس حاصل فرمایید

 

تحقیقات بازاریابی مواد اولیه توسط مشاورین پارک بازاریابی ایران

نویسنده: مدرس پارک بازاریابی ایران

تاریخ: 1385.06.08