مراحل انجام تحقیقات بازاریابی

مراحل انجام تحقیقات بازاریابی را به صورت کامل به شما ارائه می کنیم تا بدانید که چگونه این تحقیقات انجام می شود.

تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی Marketing Research پروسه ای می باشد که از راه گردآوری داده ها و اطلاعات مجموعه و شرکت را به جامعه یا بازار هدف مربوط و متصل می سازد. داده ها و اطلاعات به دست آمده از تحقیقات بازاریابی به همراه علم و تجربه و نبوغ و استراتژی های مدیران ، یکی از ابزارهای اثربخش و راهنما جهت اخذ تصمیم های صحیح مدیران به حساب می آید.

به طور کلی می توان گفت تحقیقات بازاریابی بسط و گسترش کالاها یا خدمات ، آشنایی و آگاهی با بازار هدف ، تکنیک ها و راهکارهای مطلوب و پربازده فروش ، پخش ، آگهی و پیام رسانی و خدمات پس از فروش را شامل می شود و در حقیقت تمام ابعاد امور تجارت و حرفه مورد نظر را از مرحله ی طرح هدف تا رضایتمندی خریداران را حمایت و در بر می گیرد.

فرآیند تحقیقات بازاریابی Marketing Research

اولین مرحله تحقیقات بازار ؛ طرح و تعریف مسئله یا هدف:

در فاز نخست محقق باید قصد و نیت خود را اجرای پژوهش ، داده های قبلی مربوط ، داده های مورد احتیاج و نحوه ی به کارگیری آن ها را در تصمیم گیری و انتخاب معین و معلوم سازد.

دومین مرحله تحقیقات بازار ؛ گزینش شیوه و تکنیک تحقیق:

ـ تحقیقات توصیفی

ـ تحقیقات اکتشافی

ـ تحقیقات علت محور

سومین مرحله تحقیقات بازار ؛ مشخص سازی شیوه جمع آوری داده ها:

ـ اطلاعات ثانویه؛ گردآوری و ارزیابی اطلاعاتی می باشد که در گذشته به وسیله سایر سازمان ها و یا کمپانی ها گردآوری شده است و اکنون در دسترس است.

ـ اطلاعات اولیه؛ شامل گردآوری و بررسی اطلاعات تازه می باشد. مصاحبه ، نظرسنجی ، پرسش نامه کاغذی و آنلاین از روش های گردآوری داده ها در تحقیقات بازار اولیه می باشند.

چهارمین مرحله تحقیقات بازار ؛ طراحی فرم های جمع آوری اطلاعات:

در پروسه ی برنامه ریزی و استفاده از فرم های پرسش نامه با دو نکته و مبحث مهم رو به رو خواهیم بود؛

ـ رده بندی و طبقه بندی: باید داده های حاصل شده را با یک ضابطه و مقیاس مشخص منظم نمود.

ـ ارزیابی نظر و دیدگاه: مقصود از مطرح کردن اغلب سوال هایی که در تحقیقات بازاریابی از خریداران و مصرف کنندگان می شود درک و آگاهی از نظر و دیدگاه آن های می باشد.

پنجمین مرحله تحقیقات بازار ؛ نمونه گیری:

ـ نمونه گیری تصادفی؛ این نوع نمونه گیری به هر فرد و یا بخش جامعه به طور یکسان شانس انتخاب شدن می دهد.

ـ نمونه گیری غیرتصادفی؛ این نوع نمونه گیری براساس یک برنامه مشخص و تشخیص و داوری شخص انجام می شود.

ششمین مرحله تحقیقات بازاریابی ؛ گردآوری اطلاعات:

این فاز در برگیرنده ی یک پرسنل یا نیروی میدانی جهت اجرای اقدامات و فعالیت های این بخش است. به طور نمونه ، مصاحبه و نظرسنجی فردی در منزل ، توسط تلفن ، ایمیل و … .

هفتمین مرحله تحقیقات بازار ؛ آنالیز اطلاعات:

تکنیک و شیوه های تجزیه و تحلیل مختلفی وجود دارد که اثربخشی آن ها به نوع داده های گردآوری شده و روش نمونه گیری استفاده شده بستگی دارد. با یه کارگیری ۴ شیوه و تکنیک تجزیه و تحلیل اطلاعات می توانید آنالیز اطلاعات گردآوری شده را انجام دهید؛

ـ تحلیل خوشه ای

ـ تحلیل فاکتورمحور

ـ تحلیل جداگانه

ـ روش آنووا

آخرین مرحله تحقیقات بازار ؛ تهیه و تدوین گزارش تحقیق:

گزارش تحقیق عموماً دربرگیرنده ی موارد زیر است؛

مجوز و پروانه های ضروری در خلال پروسه ی تحقیق ، لیست موضوعات ، فهرست عکس ها ، طرح و الگوی عمومی تحقیق ، چشم اندازها و اهداف و ماموریت تحقیق ، شیوه های به کار گرفته شده در تحقیق ، بازده و برآیند تحقیق ، چارچوب ها و تحدیدها و کمبودهای پیش رو ، استنتاج و برداشت کلی و برنامه های پیشنهادی ، پیوست ها.

ویژگی های یک تحقیق بازاریابی موثر

  • تحقیقات بازاریابی خوب و مطلوب از پایه های روش های علمی بهره می گیرد که قطعاً نظارت دقیق و کامل ، طرح و تعریف اهداف یا مسائل ، پیش بینی آینده و آزمایش و ارزشیابی را شامل می شود.
  • یک تحقیقات بازاریابی موثر و خوب جهت برطرف کردن یک مشکل یا مسئله راه حل ها و شگردهای خلاقانه ای عرضه می کند.
  • محققان متخصص بازاریابی با به کارگیری یک تکنیک و شیوه بسنده نخواهند کرد و مطابقت و هماهنگی تکنیک و شیوه مورد هدف را با مسئله و مشکل اولویت قرار می دهند.
  • محققان بازاریابی به این مساله آگاه می باشند که اطلاعات از روی الگوها و نمونه ها تشریح و تجزیه و تحلیل می شوند.
  • محققان بازاریابی اهمیت بسیاری برای ارزش داده ها و تطبیق آن ها با هزینه گردآوری قائل هستند.
  • محققان بازاریابی در ارتباط با نظریه هایی که مدیران در مورد چگونگی فعالیت بازار با تملق و شیرین زبانی مطرح می کنند با دیدی همه جانبه و هوشمندانه نگاه می کنند.
تحقیقات بازاریابی