پارک بازاریابی ایران

ماشین آلات صنعتی

تحقیقات بازاریابی ماشین آلات صنعتی

تحقیقات بازاریابی ماشین آلات صنعتی توسط مشاورین و مححقین پارک بازاریابی ایران

تحقیقات بازاریابی که مربوط به ماشین آلات صنعتی می شود، همه مراحل تحقیقات بازاریابی را نیاز ندارد. بدین معنا که اطلاعات تصمیم ساز بیشتر از طریق تحقیقات بازاریابی کیفی حاصل می گردد و نیازی به تحقیقات پرسشنامه ای نیست. در ابتدا تحقیقات کتابخانه ای را مطابق روال انجام می دهیم، سپس تحقیقات کیفی به منظور شناسایی دقیق شاخص های خرید، شناسایی و نحوه فعالیت افراد و شرکت های دارای برند در صنعت صورت می پذیرد. باید روال و فرایند خرید و فروش ماشین آلات صنعتی توسط تیم های کارشناسی در شرکت ها صورت می پذیرد.

از جمله مواردی که باید طی تحقیقات بازاریابی مشخص شود، شاخص هایی است موجب اطمینان و اعتماد مشتریان به محصولات و خدمات پس از فروش می گردد. این شاخص های طی مصاحبه های عمیق با مشتریان بالقوه و همچنین مدیران خرید شرکت ها مشخص می شوند. 

در نظر داشته باشید که روش های معمول تحقیقات بازاریابی کیفی شامل مصاحبه عمیق، گروه کانون، تکنیک‌های فرافکن، طوفان مغزی و مشاهده است. از میان این روش ها، گروه کانون و مصاحبه عمیق توسط افراد خبره کاربرد بیشتری دارد.

آنچه در تحقیقات بازاریابی ماشین آلات صنعتی باید مشخص گردد؛

1- شناسایی محدوده قیمت گذاری

2- درصد سود شبکه توزیع

3- میزان رضایت مشتریان و شبکه توزیع از ماشین ها و دستگاه ها

4- مواردی که در تبلیغات باید مد نظر قرار گیرند

5- شاخص هایی که موجی جلب اعتماد مشتریان نهایی می شود

6- مدت زمان و نحوه ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش

7- توقع و انتظار مشتریان از کارکرد دستگاه

و …

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاورین ارشد پارک بازاریابی ایران تماس حاصل فرمایید.

 

نویسنده: مدرس پارک بازاریابی ایران

تاریخ: 1385.06.08

تحقیقات بازاریابی ماشین آلان صنعتی توسط مشاورین و مححقین پارک بازاریابی ایران