پارک بازاریابی ایران

صنعت کشاورزی

تحقیقات بازاریابی کشاورزی

تحقیقات بازاریابی کشاورزی

تحقیقات بازاریابی که مربوط به حوزه نهاده های کشاورزی (ادوات کشاورزی، بذر کشاورزی، سموم، کود و ریز مغذی های کشاورزی می شود، همه مراحل تحقیقات بازاریابی را نیاز دارد. البته اطلاعات تصمیم ساز بیشتر از روش تحقیقات بازاریابی کیفی و کمی حاصل می گردد. بدین معنا که در ابتدا تحقیقات کتابخانه ای را مطابق معمول انجام می دهیم، سپس تحقیقات کیفی به منظور شناسایی دقیق شاخص های خرید فروشندگان و همکاری با شبکه توزیع، شناسایی و نحوه فعالیت افراد دارای برند در بازار مانند شرکت های آرمان سبز، بازرگان کالا، آذر سرو بامداد، شناخت تخفیفات قیمتی، شناسایی دقیق بازارهای بورس مربوطه در شهرهای بزرگ، شناسایی مسئولین ترویج در ادارات جهاد و کشاورزان برتر هر منطقه و … سپس تحقیقات کمی را به منظور درک و شناسایی کشاورزان و همچنین شناسایی سهم بازار هر کدام از رده های کیفیتی برندهای مختلف در بازار انجام می دهیم. کارشناسان فروش در این بخش باید از محصولات قابل کشت در هر منطقه آب و هوایی آشنایی داشته باشند.

همچنین کارشناسان فروش باید بدانند که خاک ها در هر منطقه دارای چه کمبودهایی هستند و چه عناصری در آن ها کمتر یافت می گردد. این اطلاعات طی انجام تحقیقات بازاریابی به دست می آید.

در نظر داشته باشید که روش های معمول تحقیقات بازاریابی کیفی شامل مصاحبه عمیق، گروه کانون، تکنیک‌های فرافکن، طوفان مغزی و مشاهده است. از میان این روش ها، گروه کانون و مصاحبه عمیق توسط افراد خبره کاربرد بیشتری دارد. به منظور انجام تحقیقات کمی باید از پرسشگرهای خبره (دانشجویان و فارغ تحصیلان رشته مهندسی کشاورزی که آموزش های پرسشگری دیده اند) و پر نمودن پرسشنامه های ساده و دقیق استفاده نمود.

 

تاکنون تحقیقات بازاریابی به صورت کامل برای شرکت های زیر توسط محققان و مشاورین پارک بازاریابی ایران صورت پذیرفته است:

آذر سرو بامداد (تأمین کننده و توزیع کننده ریز مغذی های ارگانیک)

نماینده CLABER ایتالیا در ایران (وارد کننده و توزیع کننده نهاده های کشاورزی)

نماینده DEMARTINO در ایران (وارد کننده نهاده های کشاورزی)

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاورین ارشد پارک بازاریابی ایران تماس حاصل فرمایید

نویسنده: مدرس پارک بازاریابی ایران

تاریخ: 1385.06.08

تحقیقات بازاریابی کشاورزی