تحقیقات بازاریابی کتابخانه ای

تحقیقات بازاریابی کتابخانه ای :

تحقیقات بازاریابی کتابخانه ای DESKTOP MARKETING RESEARCH  سرآغاز انجام انواع بازاریابی است. این مرحله کاملاً ضروری است و از طریق آن می توان تعریف مناسبی از مشکل یا مساله به دست آورد. در این نوع تحقیق ابتدا مشکل را تعریف کند و سپس فرضیه هایی ارائه دهد که از طریق طرح های تحقیقاتی رسمی تر ارزیابی شود. شایان ذکر است که در تحقیق اکتشافی طرح تحقیق رسمی وجود ندارد.

این مرحله چندان علمی به نظر نمی رسد. از آنجا که هدف تحقیق اکتشافی مشخص کردن مشکل اصلی است، پژوهشگر باید از تعدادی روش های غیررسمی برای تعریف مشکل استفاده کند که لازمه آن قدرت تصور و انعطاف پذیری است. با اینکه در مطالعه اکتشافی از روش های غیررسمی استفاده می شود، این مطالعات از اهمیت بسیاری برخوردار است.

روش های تحقیقات بازاریابی کتابخانه ای :

روش های طرح تحقیق کتابخانه ای عبارتند از: بررسی مقالات و کتب موجود، پرسش از افراد متخصص و متبحر و بررسی چند مورد برگزیده مانند پایگاه های اطلاعات دولتی از قبیل سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز آمار بانک مرکزی و سازمان کمرک و . . . . نتیجه تحقیقات بازاریابی کتابخانه ای فهم بهتر موضوع می باشد.

تحقیقات بازاریابی