پارک بازاریابی ایران

لوازم خانگی

تحقیقات بازاریابی لوازم خانگی

تحقیقات بازاریابی لوازم خانگی توسط مشاوران پارک بازاریابی ایران

تحقیقات بازاریابی که مربوط به لوازم خانگی می شود، همه مراحل تحقیقات بازاریابی را نیاز دارد. بدین معنا که در ابتدا تحقیقات کتابخانه ای انجام می شود، سپس تحقیقات کیفی به منظور شناسایی دقیق شاخص های خرید مصرف کنندگان و مشتریان و همچنین شاخص های همکاری با شبکه توزیع و در نهایت تحقیقات بازاریابی کمی به منظور شناخت دقیق و تصمیم گیری صورت می پذیرد. 

اگر بخواهیم مراحل فوق را به ترتیب بیان کنیم، بدین شرح است:

1- تحقیقات بازاریابی کتابخانه ای 

2- تحقیقات بازاریابی کیفی که شامل مصاحبه عمیق، گروه کانون، تکنیک‌های فرافکن، طوفان مغزی و مشاهده  می شود.

3- تحقیقات بازاریابی کمی که شامل پرسشنامه می شود

البته در نظر داشته باشید که انجام هر کدام از تحقیقات فوق بنا به هدف تعریف و انجام می شود. بدین معنا که باید ابتدا هدف از انجام تحقیقات را مشخص نمود به عنوان مثال هدف ورود یک برند جدید به یک بازار جدید است و یا قصد دارید یک برند شناخته شده را وارد یک بازار جدید نمایید. در نهایت پس از روشن شدن هدف باید بررسی کرد که کدامیک از روش های فوق را باید به صورت تواماً یا جداگانه انجام داد.

البته در نظر داشته باشید که قبل از انجام عملیاتی هر نوع تحقیقی، باید هزینه و مدت زمان انجام تحقیقات بازاریابی برآورد گردد. انجام هر تحقیق بازار در یک دوره زمانی ارزشمند است.

شناسایی لوازم خانگی با برندهای معتبر خارجی مانند سامسونگ، AEG و ال جی، و مصاحبه عمیق با فروشندگان این افراد از جمله فعالیت هایی است که در زمان انجام تحقیقات بازاریابی باید صورت پذیرد. همچنین بررسی نحوه تولید و توزیع شرکت های معتبر تولیدکننده مانند اسنوا باید با توجه به آن سابقه آن ها صورت پذیرد.

در نهایت تحقیقات بازاریابی کمی، به ما کمک می کند تا بتوانیم برای آمیخته ها و ابزار بازاریابی سرمایه گذاری لازم را داشته باشیم. در نظر داشته باشید که اغلب مخاطبان ایرانی، تصمیمات هیجانی دارند. بدین معنا که در زمان انتخاب رنگ و طرح ارائه شده، شرایط محیطی تأثیری بسزایی در انتخاب آنها دارد. لذا انجام تحقیقات بازاریابی باید به گونه باشد که درصد خطا را کاهش و سطح اطمینان را به بیشتری حد خود برساند.

انجام تبلیغات مناسب و اثربخش و به تبع آن ارزیابی تبلیغات از جمله مواردی است که در زمان اتخاذ تبلیغات لوازم خانگی بسیاری ضروری می باشد. همچنین اینکه شاخص هایی که در تبلیغات در نظر گرفته می شود، باید علاوه بر آنکه بر روی خانم ها (به عنوان مصرف کننده) تأثیر می گذارد، باید بر روی آقایان (به عنوان تأثیر گذاران و مسئولین خرید) نیز تأثیر گذار باشد. این شاخص ها به کمک تحقیقات بازاریابی شناسایی می شوند.

 

تحقیقات بازاریابی لوازم خانگی

نویسنده: مدرس پارک بازاریابی ایران

تاریخ: 1385.06.08