پارک بازاریابی ایران

بانک ها و موسسات اعتباری

تحقیقات بازاریابی بانک و موسسات مالی و اعتباری

تحقیقات بازاریابی بانک و موسسات مالی و اعتباری توسط مشاورین پارک بازاریابی ایران

تحقیقات بازاریابی که مربوط به بانک و موسسات مالی و اعتباری می شود، همه مراحل تحقیقات بازاریابی را نیاز دارد. بدین معنا که در ابتدا تحقیقات کتابخانه ای انجام می شود تا بتوان اطلاعات کلی در مورد بانک های خصوصی و دولتی کسب کرد، سپس تحقیقات کیفی به منظور شناسایی دقیق شاخص های خرید مشتریان و نحوه اعتماد و حضور مشتریان در شعب انجام می شود و در نهایت تحقیقات بازاریابی کمی به منظور شناخت دقیق و تصمیم گیری صورت می پذیرد. 

اگر بخواهیم مراحل فوق را به ترتیب بیان کنیم، بدین شرح است:

1- تحقیقات بازاریابی کتابخانه ای 

2- تحقیقات بازاریابی کیفی که شامل مصاحبه‌ عمیق، گروه کانون، تکنیک‌های فرافکن، طوفان مغزی و مشاهده  می شود.

3- تحقیقات بازاریابی کمی که شامل پرسشنامه می شود

البته در نظر داشته باشید که انجام هر کدام از تحقیقات فوق بنا به هدف تعریف و انجام می شود. بدین معنا که باید ابتدا هدف از انجام تحقیقات را مشخص نمود به عنوان مثال هدف تأسیس یک بانک با برند جدید در یک بازار جدید است و یا قصد دارید یک موسسه مالی و اعتباری بابرند شناخته شده را وارد یک منطقه جدید نمایید. در نهایت پس از روشن شدن هدف باید بررسی کرد که کدامیک از روش های فوق را باید به صورت تواماً یا جداگانه انجام داد.

البته در نظر داشته باشید که قبل از انجام عملیاتی هر نوع تحقیقی، باید هزینه و مدت زمان انجام تحقیقات بازاریابی برآورد گردد. انجام هر تحقیق بازار در یک دوره زمانی ارزشمند است.

شناسایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با برندهای معتبر مانند بانک های دولتی (بانک ملت، بانک ملی، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک سپه و … و مصاحبه عمیق با مدیران کل و شعب این بانک ها و یا شناسایی و مصاحبه با مدیران شعب معتبر مانند شعبه بازار و یا مدیران شعب خاص و از جمله فعالیت هایی است که در زمان انجام تحقیقات بازاریابی باید صورت پذیرد.

در نهایت تحقیقات بازاریابی کمی، به ما کمک می کند تا بتوانیم برای آمیخته ها و ابزار بازاریابی سرمایه گذاری لازم را داشته باشیم. در نظر داشته باشید که اغلب مخاطبان ایرانی، تصمیمات هیجانی دارند. بدین معنا که در زمان انتخاب از میان دو گزینه، شرایط محیطی تأثیری بسزایی در انتخاب آنها دارد. لذا انجام تحقیقات بازاریابی باید به گونه باشد که درصد خطا را کاهش و سطح اطمینان را به بیشتری حد خود برساند. به عنوان مثال شاید اگر از یک مشتری در یک بانک مورد مهمترین شاخص انتخابش را بپرسید در مورد اعتماد به بانک بگوید ولی از همین مشتری در بانک دیگری که در آنجا هم حساب بانکی دارد، بپرسید، در مورد سرعت به شما نظر می دهد!

 

تحقیقات بازاریابی بانک و موسسات مالی و اعتباری توسط مشاورین پارک بازاریابی ایران